Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)
Vanaf 1 september 2016 biedt het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) leningen, garanties en exportfinancieringen voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten. DTIF is als het ware het zusje van het Dutch Good Growth Fund, DGGF. Waar DGGF zich richt op ontwikkelingslanden, richt DTIF zich op landen als China, Brazilië en zelf ontwikkelde landen zoals Frankrijk. Het gaat om landen die niet op de DGGF-landenlijst staan en ook geen sanctieland zijn.

   

DTIF bestaat uit twee onderdelen: Investeren en Exporteren. Het onderdeel ‘Investeren’ is bedoeld voor MKB ondernemers die de financiering van hun buitenlandse investeringen niet rondkrijgen met hun bank. DTIF kan dan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties. De fondsmanager van dit onderdeel is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor ondernemers die kapitaalgoederen willen exporteren naar één of meer DTIF-landen, biedt het DTIF-onderdeel ‘Exporteren’ een exportkredietverzekering en financieringsmogelijkheden. De fondsmanager van dit onderdeel is Atradius.

Voorwaarden voor DTIF
• U heeft een goed onderbouwd businessplan en u biedt zicht op terugbetaling van de financiering.
• Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u heeft hier substantiële activiteiten. Dit betekent dat uw Nederlandse vestiging voldoende omzet en winst heeft met activiteiten in Nederland, zodat ook een co-financier een financiering wil verstrekken.
• U heeft bij voorkeur een co-financier en u levert bij voorkeur daarnaast een eigen bijdrage van minimaal 20%.
• De markt kan uw financieringsverzoek niet of slechts gedeeltelijk faciliteren. Additionele financiering ten opzichte van de markt is nodig.
• Uw activiteiten staan niet op de FMO-uitsluitingslijst.
• U houdt zich bij de uitvoering van het project aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen.

Aanvragen van DTIF
Voldoet u aan de voorwaarden van het DTIF-onderdeel Investeren Nederlands bedrijfsleven? En denkt u dat uw project in aanmerking komt? Doorloop dan de volgende stappen om financiering via het DTIF aan te vragen:
1. Vul de QuickScan (pdf) in met uw concrete projectidee en mail deze naar: klantcontact@rvo.nl.
2. Een adviseur van de DTIF-desk van RVO.nl neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde QuickScan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze adviseur beoordeelt of uw project haalbaar is onder DTIF en of het zin heeft om de aanvraagprocedure in gang te zetten.
RVO.nl behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen.

Meer informatie over het Dutch Trade and Investment Fund vindt u hier.