OGSM

OGSM
OGSM – dit staat voor: Objective, Goals, Strategies en Measures – is een strategische management tool die je helpt heldere doelen te stellen en deze ook daadwerkelijk te behalen. Met behulp van de tool stel je een pragmatisch businessplan op, meestal voor een periode van circa twee jaar. Je leert de strategieen te formuleren die nodig zijn voor het behalen van je doelstelling, en de bijbehorende acties concreet en meetbaar te maken.

De oorsprong
De OGSM-tool is door de VS ontwikkeld als strategisch handvat tijdens de bezetting van Japan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is de methode opgepikt en toegepast door vele Fortune 500-bedrijven. Met name Procter & Gamble gebruikt de tool voor haar strategie wereldwijd. 4Days heeft een toepassing ontwikkeld die zich expliciet richt op MKB-bedrijven.

Exportplan op 1 A4
In samenwerking met Stephan Ledder, verbonden aan Business Openers, heeft 4Days een tool ontwikkeld “Uw Exportplan op 1A4 met behulp van OGSM”. De tool richt zich specifiek op MKB-bedrijven, starters en doorstarters. Lees er hier meer over.

OGSM in het ultra-kort

Objective: kwalitatieve doelstelling, voor bijv. 2 jaar geldig
Het OGSM begint met een duidelijke en krachtige verwoording van het kwalitatieve doel (de Objective) van de organisatie. Het geeft aan waar we willen staan aan het eind van een bepaalde periode. Omdat de Objective leidend is voor alles wat volgt, is het belangrijk dat alle betrokkenen hier daadwerkelijk overeenstemming over bereiken. De Objective is dus het punt op de horizon waar we uiteindelijk willen zijn.

Goals: kwantitatieve vertaling van je Objective
Vervolgens wordt de Objective (het kwalitatieve doel) vertaald in kwantitatieve doelen (de Goals). Op basis hiervan weten we aan het eind van de overeengekomen tijdsperiode of de Objective daadwerkelijk is behaald. De Goals zijn hiermee de coördinaten van het punt op de horizon (de Objective). Je omschrijft door middel van de Goals het doel van de Objective helder en concreet, evenals de doelgroep en/of het onderwerp. Goals moeten haalbaar, maar ook ambitieus zijn.
Goals moeten ‘smart’ zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdsgebonden.

Strategies: de specifieke keuze over de inzet van mensen, tijd en middelen.
Strategies beschrijven dus hoe we de Objective gaan bereiken. Als je het goed doet, is een Strategie op meerdere Goals van toepassing. De Goals samen vormen de ‘invulling’ van de Objective.

Measures: bestaat uit: een Action Plan en een Dashboard.
Het Action Plan geeft concreet aan hoe, door wie en wanneer een strategie in de praktijk wordt uitgevoerd. Het vertaalt iedere strategie in concrete actiestappen. Het Dashboard geeft aan of de strategie op koers ligt. Het is de kwantitatieve vertaling van alle belangrijke elementen per strategie. Iedere strategie heeft een eigen Dashboard. Alle metingen moeten wederom ‘smart’ zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdsgebonden.

Meer lezen over OGSM
Marc van Eck en Ellen van Zanten stelden een pragmatische handleiding samen:

 

Business plan op 1 A4. Snel en effectief plannen met OGSM